เปิด 24 ชม.

ซอยพึ่งมี ตรงข้ามตลาด และเซเว่นพึ่งมี