เปิด 24 ชม.

ใกล้ร้านขายยานนท์ฟาร์มาซี อยู่ตรงข้ามทางเข้า รพ.อนันต์พัฒนา 2