อึดอัดไปใครก็ไม่ชอบ #เครื่องซักผ้าก็เช่นกัน

บริเวณฝาของเครื่องซักผ้า มีเส้นสัญลักษณ์แสดงไว้อยู่ว่า “อย่าใส่ผ้าเกินระดับนี้”
เพราะว่าการใส่ผ้าในปริมาณที่แนะนำ จะทำให้การซักผ้ามีประสิทธิภาพดี ผ้าสะอาด
และถนอมเนื้อผ้าของเราค่ะ ในทางกลับกัน หากใส่ผ้าแน่นเกินไป ผ้าก็ไม่สะอาด
เท่าที่ควรค่ะ ใส่ผ้าแต่เพียงพอดีกันนะคะ ถ้ามีผ้าเยอะจริงๆ สามารถขยับไปเลือกใช้เครื่องซักผ้าที่มีความจุมากกว่า หรือ แบ่งซัก 2 เครื่องก็ได้ค่ะ
.
Share on facebook
Share on twitter