แฟรนไชส์เครื่องซักผ้า
ในเมื่อเรายังไม่สามารถจัดการกับ COVID-19 ได้ในเร็ววันนี้ เราก็ต้องอยู่ร่วมกันด้วยความระมัดระวังเต็มที่ไปก่อนนะคะ แต่อย่างน้อยการมาใช้บริการซักผ้าและอบผ้าที่ WASHENJOY ก็สบายใจได้ เพราะเครื่องซักผ้าที่นี่
– มีมาตรฐานรับรองความสะอาด “HACCP” (Hazard Analysis Critical Control Point) ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในการควบคุมการปนเปื้อน มั่นใจได้
– มีโปรแกรม Anti-bac Drum Wash ล้างถังด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อ
– มีโปรแกรมซัก Anti-bac หรือ ซักฆ่าเชื้อ ให้เลือกได้
นอกจากนี้ เราต้องขอความร่วมมือลูกค้าผู้มาใช้บริการทุกท่าน
– ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังซัก-อบผ้า
– ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
– รักษาระยะห่าง Social Distance
การซักผ้าที่สะอาดฆ่าเชื้อ ช่วยลดภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อ COVID ได้ถึง 99.99% นะคะ มาใช้บริการอย่างมั่นใจได้ทุกวันที่ WASHENJOY ได้เลยนะคะ
.
www.washenjoythai.com
#washenjoy #washenjoythai #washenjoythailand #laundromat #laundry
#laundryservice #coinlaundry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *